شبکه های اجتماعی
The Ebadi Business Consulting TeamIs led by Managing Director Leili Ebadi
and supported by an efficient and dynamic team

مشاوره بازاریابی

تدوین و اجرای برنامه جامع و یکپارچه بازاریابی

مشاوره تبلیغات

طراحی استراتژی پیام تبلیغاتی در تمامی کانال های ارتباطی

مشاوره کسب و کار

شناسایی و ارائه مولفه های مهم در مدیریت مالی کسب و کار

مشاوره برند

هویت سازی برند شامل هویت استراتژیک، مفهومی، کلامی و بصری

حوزه های تخصصی :

 

 • تحقیقات بازار
 • تدوین استراتژی
 • برنامه ریزی عملیاتی
 • برنامه ریزی اجرایی
 • کنترل برنامه اجرایی
 • بررسی بازار و ضریب نفوذ برند، محصول و یا خدمات
 • مطالعه استراتژی ورود به بازار
 • بررسی بازار محصول یا خدمات جدید
 • تحقیق در مورد ایده کالا
 • تحقیق پیرامون تقسیم بندی بازار و مشتریان
مشاهده کنید
a

خدمات حوزه بازاریابی :

 

توسعه محصول

شناسایی فرصت های کسب و کار جدید براساس نیاز های موجود در بازار

ارزیابی مستقیم

تیم مشاوره ی عبادی جهت ارزیابی اثر گذاری محصول به صورت مستقیم با مصرف کننده در تماس است.

استراتژی برند

تیم مشاوره ی عبادی با بررسی سلایق تولید کننده و مصرف کننده، برچسب محصولات را ارزیابی می نماید.

مشتریان

برخی از مشتریان برجسته ما

 • dieseldiesel
 • canoncanon
 • raybanrayban
 • fedexfedex
 • ebayebay
 • intelintel
 • diesel2diesel2
 • rayban2rayban2
 • canon2canon2
 • fedex2fedex2